Nyhetsbrev
Endringer pensjonsregelverket for private tjenestepensjoner fra 1. januar 2022 med overgangsregel til 30. juni 2022
Pensjon fra første krone
Alle private bedrifter må spare minst: 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Har ikke din bedrift pensjonssparing fra første krone må pensjonsplanen endres.
Nye innmeldingsregler
Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 til 13 år som i folketrygden.

Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.
Ansatte får rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv.
Pensjonsordningen må tilpasses nytt regelverk før 30. juni 2022.
Kontakt
Kontakt din rådgiver i Aon så hjelper vi deg med å tilpasse til nytt regelverk.
Podkast
Hør om de nye reglene i vår podkast #Meglerperspektiv
Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål, kontakt oss på: post@aon.no